Chcete být úspěšní leadeři?

Obsah článku:
  1. Důležitosti Soft skills

Být správným leaderem je občas oříšek, se kterým se potýká tisíce lidí. Časově flexibilní program MBA Leadership a Soft Skills je navržen pro všechny manažery a vedoucí pracovníky, jelikož správné a efektivní použití měkkých dovedností je klíčové na všech stupních řízení a napříč všemi obory. Studenti se detailně seznámí s tematikou manažerských stylů, týmové spolupráce, osobnostního rozvoje a teorií vnitřních motivů.

Specializace MBA Leadership a Soft Skills na European School of Business & Management (ESBM) je zaměřena na prakticky využitelné poznatky z oblasti řízení, které jsou pro výkon manažerských funkcí nezbytné.

Přínosy:

- Poznáte pozici manažera a jeho funkci z praktické stránky

- Naučíte se správně řídit, a především vést tým

- Osvojíte si, jak být správným leaderem

- Pochopíte, jak účinně motivovat své podřízené k co nejlepším výsledkům

- Procvičíte si analytické a komplexní myšlení a schopnosti sebereflexe

- Zvýšíte pracovní efektivitu, nejen svoji, ale i ve své firmě, nebo na pracovišti

A mnoho dalšího!

Důležitosti Soft skills

Jasné verbální dovednosti

Je všeobecně známo, že lidé ne vždy pozorně naslouchají. Proto je důležité mluvit jasně a efektivně. Používejte slova, kterým každý rozumí, jinak by se vaše zpráva mohla ztratit. Není také na škodu připravit si rozhovory předem. Když víte, že budete vést důležitou diskusi, věnujte přípravě tolik času, kolik potřebujete. Příprava se vyplatí.

Pozorně naslouchejte

Dřívější styl vedení – mluvící, sdělující, poptávající, je již dávno pryč. Nyní je to posluchač, facilitátor, vedoucí týmu, člověk, který vychází s ostatními a věnuje pozornost ostatním.

Týmová práce

Ta je velmi důležitá, jelikož musíte prokázat, že jste týmový hráč. Jednou z věcí, o kterých vždy uslyšíte, že zaměstnavatelé hledají, je týmový hráč. Týmová práce je velmi důležitá dovednost, protože nejen ukazuje, že dobře spolupracujete s ostatními, ale také přináší lepší výsledky celé firmě.


Chcete se i vy stát dobrým leaderem, který svým podřízeným bude oporou a bude vědět, jak se na dané pozici chovat a jak jednat? Neváhejte a prostudujte si specializaci MBA Leadership a Soft Skills důkladněji přímo na ESBM.

Publikováno: 27. 05. 2023

Kategorie: Osobní rozvoj

Autor: Štěpánka Novotná